UPT रिपोर्ट - पुष्टिकरण

तपाईंको सकारात्मक मूत्र गर्भावस्था परीक्षण रिपोर्ट गर्नुभएकोमा धन्यवाद। हाम्रो एक कर्मचारीले तपाईंलाई पछ्याउन 1-2 व्यापार दिन भित्र सम्पर्क गर्नुपर्दछ। यदि तपाइँसँग कुनै प्रश्नहरू छन् भने, कृपया हामीलाई 703-532-2500 मा कल गर्नुहोस्।

धन्यवाद,
FCHC कर्मचारी